โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) :: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน :: กระทรวงศึกษาธิการ
7/3 หมู่ 4 ถนนพระเจ้าทรงธรรม ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์/โทรสาร : 036-733108
e-mail : watnongkontee.planukul@gmail.com / Line : @kontee.school
.